Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
VEZMĚTE SI S SEBOU
Pevnější tašku (igelitové tašky nejsou moc vhodné, trhají se).

Psací potřeby - propisky, pera, tužky (raději více kusů), gumu, ořezávátko, pravítko, pastelky (jsou potřeba zejména v nižších ročnících).
ČESKÝ JAZYK Podle navštěvované třídy: slabikář, učebnice mluvnice (pracovní sešit), učebnice literatury, písanka, čítanka, linkovaný sešit A5 (případně běžný školní sešit do českého jazyka)
MATEMATIKA Podle navštěvované třídy: učebnice matematiky, pracovní sešit, sbírka úloh, sešit, tabulky, pravítko, kružítko, úhloměr, tužky č.2 a 3, ořezávátko, guma, kalkulačka
ANGLICKÝ JAZYK Učebnice (i pracovní sešit), linkovaný sešit A5 (případně běžný školní sešit)
PRVOUKA
PŘÍRODOVĚDA
PŘÍRODOPIS
VLASTIVĚDA
ZEMĚPIS
DĚJEPIS
Učebnice (i pracovní sešit), školní atlas světa
Foto