Prosíme učitele kmenových škol:
Pokud jste žákovi už jednou vyplnili tento dotazník, veškeré další informace k učivu posílejte na e-mail
zsdl@email.cz.
Do předmětu zprávy prosím uveďte:
- žákovo jméno, příjmení,
- vyučovací předmět(y),
- orientační údaj, do kdy má úkoly zpracovat.
Pokud učivo zašlete jiným způsobem, nemůžeme garantovat jeho zpracování.

Dotazník

Prosíme o vyplnění osobního dotazníku žáka podle ročníku školní docházky.
U jednotlivých předmětů prosíme o případné sdělení, jestli bude kmenová škola požadovat:
- redukci nebo úplné vypuštění některých součástí zadaného učiva,
- doplnění souvisejícího učiva, které žák v důsledku distanční výuky neprobral.
1. ročník
2. - 3. ročník
4. - 5. ročník
6. - 9. ročník
Žáci středních škol nejsou zařazeni do ZŠDL, pracují samostatně v léčebně na úkolech z kmenové školy. Prosíme, aby si s sebou přivezli studijní materiály a měli ze školy zadanou práci.