Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
JSME ŠKOLA PŘÁTELSKÁ DĚTEM S ALERGIÍ A ASTMATEM
Stali jsme se absolventy vzdělávací akce

7A – 7krát o alergii a astmatu.

Lektoři:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,

Jaroslava Šimoníčková,

a Mgr. Miroslav Kovařík,

odborníci z České iniciativy pro astma.

Škola získala oficiální certifikát (akreditace MŠMT č.j. 26186/2012–25-442)

„Školy přátelské dětem s alergií a astmatem“