Dotazník

Informace o ochraně osobních údajů

Červené údaje musí být vyplněné.

Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Státní občanství:
Adresa školy:
Adresa bydliště:
Třída:
Rok školní docházky:
Opakovaný ročník:

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA - NEPOVINNÉ ÚDAJE, SLOUŽÍ K RYCHLEJŠÍMU ZAPOJENÍ ŽÁKA DO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠDL.

Pozornost:
Písemný projev:
Verbální projev:
Osobní tempo:
Chování žáka:
Specifické poruchy učení a jiné výukové obtíže
(ADHD, mentální nebo smyslové
postižení apod.), stupeň podpůrných opatření:
Oblíbené činnosti, v čem žák vyniká,
hra na hudební nástroj:
Absence v loňském (letošním) školním roce:
Uveďte, zda požadujete, aby se žák v případě
 distanční výuky účastnil online hodin své
 kmenové školy (v rámci našich časových
 a organizačních možností).

U jednotlivých předmětů prosíme o případné sdělení, jestli bude kmenová škola požadovat:
- redukci nebo úplné vypuštění některých součástí zadaného učiva,
- doplnění souvisejícího učiva, které žák v důsledku distanční výuky neprobral.
PŘEDMĚT KLASIFIKACE CO MÁ ŽÁK PROBRAT V NAŠÍ ŠKOLE, STRANY OD - DO
(Žákům středních škol poskytujeme konzultace při jejich samostudiu v léčebně, prosíme proto,
aby si s sebou přivezli materiály a měli zadané úkoly, na kterých mají pracovat.)
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Přírodopis
Chemie
(letos pouze 8. ročník)
Dějepis
Zeměpis
Další důležitá sdělení školy,
(kontakt na vyučující apod.):
Datum a místo vyplnění: